Facebook
Twitter
YouTube

Razpis regijskega natečaja za likovna in literarna dela (5. 7. 2010)

na temo Naravne in druge nesreče - KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH« v šolskem letu 2010/2011

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2010/2011 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-119/2010-1 z dne 16. 6. 2010) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo na temo “Naravne in druge nesreče - KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH« ”.

V ta namen smo Gorenjskim VVZ in osnovnim šolam v mesecu juniju 2010 posredovali razpis natečaja, da ga vključijo v šolski program.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis natečaja (PDF datoteka)

Dopis vrtcem in Osnovnim šolam (PDF datoteka)

Obrazec za izdelke (Word datoteka)