Facebook
Twitter
YouTube

XV.regijsko preverjanje (9. 6. 2010)

ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj in Območno združenje Rdečega križa Radovljica so 5. junija 2010 organizirali XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Občini Radovljica. Vzporedno s preverjanjem je potekal Gorenjski dan zaščite in reševanja.

Ob otvoritvi preverjanja so vzpodbudne besede ekipam PP namenili: vodja izpostave URSZR Kranj, Jernej Hudohmet, predsednica OZ RK Radovljica, Anica Svetina in župan občine Radovljica, Janko S. Stušek.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 12. ekip prve pomoči in sicer:
- 4 občinske ekipe (Kranj, Škofja Loka, Jesenice, Žirovnica),
- 2 ekipi območnih združenj Rdečega križa (OZRK Kranj, OZ RK Radovljica),
- 2 ekipi prostovoljnih gasilcev (PGD Podhom, PGD Zasip),
- 1 ekipa gorske reševalne službe (DGRS Tržič) in
- 3 ekipe izven konkurence: ekipa Občine Šentjernej, ekipa KRKA d.d. in SV – 18.BJRKBO (POVLOGČ) ZDRV.

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa Mestne občine Kranj, sledi pa ji ekipa PGD Podhom in ekipa Občine Škofja Loka. Vodja ocenjevalcev dr. Nuša Potočnik je ob zaključku poudarila, da so vse ekipe pokazale izredno znanje. Pokale prvim trem ekipa sta podelila Jernej Hudohmet in Anica Svetina. Priložnostna darila so prejeli vsi člani ekip PP.

Ekipa MO Kranj se bo udeležila državnega preverjanja ekip PP CZ in RK, ki bo 9. oktobra 2010 v Murski soboti.

Vzporedno je potekal še Gorenjski dan zaščite in reševanja v okviru katerega so se sodelujočim ekipam in širši javnosti predstavile številne organizacije in enote, ki skupno delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na Gorenjskem (Rdeči križ, Policija, Center za socialno delo Radovljica, Gorska reševalna služba Radovljica, Jamarska reševalna služba Reševalni center Kranj, Radioklub Lesce, motoristični klub Pr' Sedmic Škofja Loka, Gasilsko reševalna služba Jesenice, Zveza društev in klubov reševalnih psov Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Zdravstveni dom Radovljica, Mladinski center Bled, Državna enota za odkrivanje, zavarovanje in identifikacijo neekspodiranih ubojnih sredstev, Regijski center za obveščanje in evropska številka za klic v sili 112, Letalska enota Policije in Helikopterska ekipa nujne medicinske pomoči, Podvodna reševalna služba Slovenije Reševalni postaji Bled in Kranj, Slovenska vojska in Združenje Slovenskih skavtov in skavtinj). Podporo sta nudili tudi Osnovna šola Antona Tomaža Linharta in Srednja ekonomska šola Radovljica.

Vodja Izpostave URSZR Kranj, Jernej Hudohmet in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Radovljica, Anica Svetina, se iskreno zahvaljujeta vsem sodelujočim za vložen trud in požrtvovalnost saj so po svojih najboljših močeh prispevali k širjenju zavesti o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v javnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati (PDF datoteka)