Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek natečaja (2. 4. 2010)

Izobraževanje, informiranje in usposabljanje za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2009/2010 - »Naravne in druge nesreče – ŽIVALI IN NESREČE«

V šolskem letu 2009/2010 je bil izveden 14. regijski natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Živali in nesreče«. Ob zaključku natečaja vas skupaj z Osnovno šolo Cvetka Golarja, Škofja Loka vabimo, da se udeležite zaključne prireditve in podelitve praktičnih nagrad, ki bo v

ČETRTEK, 8. aprila 2010, s pričetkom ob 10.30 V OSNOVNI ŠOLI CVETKA GOLARJA, Frankovo naselje 51, 4220 ŠKOFJA LOKA

PROGRAM PRIREDITVE:
 
- Mladinsko gledališče Tržič – Skupina Smeh,
- pozdravni nagovori:
• Mag. Karla Krajnik, ravnateljica OŠ Cvetka Golarja
• Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj
• Igor Draksler, župan Občine Škofja Loka
- kulturni program učencev OŠ Cvetka Golarja
- podelitev nagrad in priznanj učencem in mentoricam
- podelitev praktičnih nagrad osnovnim šolam in vrtcem na Gorenjskem
- zaključni nagovor in informacija o državnem izboru:
• Olga Andrejek, vodja Sektorja za izobraževanje in usposabljanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Vzporedno s prireditvijo bodo potekale predstavitve nekaterih enot za zaščito, reševanje in pomoč ter številke za klic v sili 112:

- stojnica - enotna evropska številka za klic v sili 112 in delovanje radijskega sistema zvez ZARE s praktično uporabo radijskih postaj,
- predstavitev enote vodnikov reševalnih psov pri Zvezi društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije,
- predstavitev državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
- predstavitev Gorske reševalne službe Škofja Loka.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE