Facebook
Twitter
YouTube

XV. REGIJSKO PREVERJANJE (1. 4. 2010)

USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj in Območno združenje Rdečega križa Radovljica razpisujeta XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v letu 2010.

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa bo izvedeno v obliki poučne vaje, v soboto, dne 5. junija 2010, na različnih lokacijah v RADOVLJICI in LESCAH.

Vzporedno s preverjanjem bo na več lokacijah z vključitvijo različnih struktur sistema varstva pred naravnimi in drugim nesrečami potekal Gorenjski dan zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (PDF datoteka)