Facebook
Twitter
YouTube

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite (4. 3. 2010)

V torek, 2. marca 2010 je v Kulturnem centru Tržič potekala regijska slovesnost ob svetovnem dnevu Civilne zaščite na kateri so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim pripadnikom poveljstev in enot Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Na Gorenjskem je bilo za leto 2009 podeljenih 47 bronastih, 9 srebrnih in 3 zlati znaki CZ.


Letošnjo podelitev v Tržiču sta organizirali Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj in Občina Tržič, v sodelovanju z Mladinskim gledališčem Tržič in Turistično-promocijskim centrom Tržič.

Jernej Hudohmet, vodja Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko, se je v uvodnih besedah zahvalil vsem prostovoljnim in poklicnim pripadnikom enot in sestavov sil za zaščito, reševanje in pomoč za njihovo predano in požrtvovalno delo ter poudaril pomen njihovega humanitarnega poslanstva namenjenega reševanju življenj in premoženja. V preteklem letu je na gorenjskem potekala velika državna vaja KARAVANKE 2009, na kateri so bile pridobljene dragocene izkušnje s področja posredovanja ob velikih nesrečah v predorih. Na tej podlagi se bo nadgrajeval koncept posredovanja v daljših predorih tudi v prihodnje. V Kranju je potekalo XV. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. V tem okviru je bil izveden tudi uspešen tehnični dan za osnovne šole na katerem se je s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami teoretično in praktično usposabljalo okoli 2300 učencev. Prav izobraževanje mladih je izrednega pomena v smislu preventivnega ravnanja za preprečevanje nesreč in ustreznega ukrepanja ob nesrečah.

Direktor občinske uprave in poveljnik Civilne zaščite občine Tržič Drago Zadnikar, je orisal organiziranost Štaba CZ občine Tržič in ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Izpostavil je vlogo prostovoljnih gasilcev v občini in njihov izreden pomen ob naravnih in drugih nesrečah.
 
Slavnostni govornik je bil Miran Bogataj, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Med drugim je poudaril izreden pomen ohranjanja sredstev za zagotavljanje delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč tudi v ekonomsko kriznih časih. Država nivo sredstev ohranja, podobno naj skušajo ravnati tudi lokalne skupnosti. Poudaril je tudi pomen prostovoljstva, brez katerega si v Sloveniji ne moremo zamisliti učinkovitega ukrepanja ob velikih naravnih in drugih nesrečah. Na tem področju bo potrebno najti ustrezne rešitve in urediti odnos med prostovoljci in njihovimi delodajalci.
 
Vsi skupaj so seveda izrekli čestitke letošnjim nagrajencem.

Prireditve so se v velikem številu udeležili predstavniki gorenjskih občin, gasilskih zvez in poveljstev, gorske reševalne službe, jamarske in podvodne reševalne službe, kinološke zveze in zveze vodnikov reševalnih psov, tabornikov in skavtov, območnih združenj Rdečega križa, predstavniki enot in služb Civilne zaščite, predstavniki Slovenske vojske in policije ter nekateri poslanci državnega zbora.

Seznam prejemnikov priznanj je v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

seznam nagrajencev (PDF datoteka)