Facebook
Twitter
YouTube

Razpis regijskega natečaja (22. 9. 2009)

za likovna in literarna dela na temo Naravne in druge nesreče - ŽIVALI IN NESREČE.

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2009/2010 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-138/2009-1 z dne 15. 6. 2009) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat  na temo “Naravne in druge nesreče - ŽIVALI IN NESREČE”.

V ta namen smo Gorenjskim VVZ in osnovnim šolam že v mesecu juniju posredovali razpis natečaja, da ga vključijo v šolski program.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis vrtcem in šolam (PDF datoteka)