Facebook
Twitter
YouTube

Regijska prireditev ob zaključku natečaja (25. 3. 2009)

izobraževanje, informiranje in usposabljanje za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2008/2009 - »Naravne in druge nesreče – KLIC V SILI 112«.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Kranj je v torek, 24. marca 2009, skupaj z Osnovno šolo Stražišče, organizirala osrednjo regijsko prireditev ob zaključku natečaja in razglasitvi najboljših likovnih in literarnih izdelkov, s podelitvijo pohval in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja, potrdil njihovim mentoricam in podelitev praktičnih nagrad osnovnim šolam in vrtcem na Gorenjskem.

K sodelovanju so bile pozvane vse osnovne šole  in vrtci  na Gorenjskem.
Na natečaju je sodelovalo 6 vrtcev, 8 osnovnih šol ter ena šola s prilagojenim programom. Prejeli smo 142 del , od tega 130 likovnih  in 12 literarnih .

V komisiji za izbor likovnih del je sodeloval priznani slikar gospod Nejč Slapar, ki je pri izboru izdelkov, po kategorijah, upošteval starostni stopnji primeren likovni izraz, skladnost likovne tehnike, likovno izvirnost, kompozicijo in naravni materiali pri skupinskem izdelku.

Prejete literarne izdelke je strokovno pregledal profesor slovenščine in sociologije gospod Vladimir Pirc. Pri izboru je upošteval sledeča merila: starostni stopnji primeren literarni izraz in sporočilnost, upoštevanje izbrane besedilne oziroma književne vrste, zunanjo oblikovanost besedila in jezikovno ter slogovno pravilnost.

Za naj aktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec pri OŠ Žirovnica. Za nagrado prejme lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež, gledališča Fru-fru. 

Najaktivnejša šola je bila OŠ Stražišče, ki je za nagrado prejela 10 košarkaških žog in 10 tlačilk.

Prireditev so popestrili učenci šole s kulturnim programom, na temo evropske številke za klic v sili 112.

Na prireditvi sta bili prisotni tudi predstavnici URSZR, gospa Olga Andrejek in gospa Nataša Poje Jovičič.

Vzporedno je potekala predstavitev nekaterih enot za zaščito, reševanje in pomoč ter številke za klic v sili 112:
- na stojnici - enotna evropska številka za klic v sili 112 je bilo predstavljeno delo Regijskega centra za obveščenje Kranj ter delovanje radijskega sistema zvez ZARE in praktična uporaba radijskih postaj,
- predstavitev enote vodnikov reševalnih psov pri Zvezi društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije,
- predstavitev regijske enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in
- Gorska reševalna služba Kranj.

Zaključna prireditev na državnem nivoju bo 13. maja 2009, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Vsem nagrajencem regijskega natečaja, iz vrtcev in osnovnih šol ter njihovim mentoricam še enkrat čestitamo. Čestitamo tudi najaktivnejšemu vrtcu ter najaktivnejši šoli.

Osnovni šoli Stražišče se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Predstavitev prireditve (PDF datoteka)