Facebook
Twitter
YouTube

XIII.regijsko preverjanje ekip PP CZ in RK (29. 9. 2008)

XIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno v obliki praktičnega preizkusa, v soboto, dne 27. septembra 2008, pred Osnovno šolo Žirovnica, Zabreznica 4, Žirovnica. Praktični preizkus usposobljenosti je potekal od 9.00 do 13.30 ure, sledila je razglasitev rezultatov.

Na otvoritvi je sodelovalo 10 ekip; ena izmed njih je bila ekipa iz Občine Šentjernej, ki je sodelovala izven konkurence. Prisotne so pozdravili: predsednica OZ RK Jesenice, ga. Zofija Sonja Gubanc, župan Občine Žirovnica, g. Leopold Pogačar in vodja Izpostave URSZR Kranj, g. Jernej Hudohmet. Preverjanje usposobljenosti ekip so si med drugimi ogledali tudi župan Občine Kranjska Gora, g. Jure Žerjav, podžupan Občine Žirovnica, predstavnik Gorensjke Izpostave Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami g. Ciril Tomše, predstavniki drugih Območnih združenje Rdečega križa na Gorenjskem.
Regijsko preverjanje sta organizirala Območno združenje Rdečega križa Jesenice in Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah, ob nesrečah v delovnem okolju in prometu. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje pokazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim na realistično prikazanih situacijah – na treh delovnih točkah. Obvezna učna delovna točka za vsako ekipo je bila še predstavitev delovanja defibrilatorja ter njegova uporaba.
Zahvala za pomoč pri izvedbi preverjanja gre Občini Žirovnica, Osnovni šoli Žirovnica, lokalnim gasilcem ter markerjem (učencem višjih razredov Osnovne šole Žirovnica in prostovoljnim gasilcem) in maskerjem, ki so svoje »poškodbe« prikazali zelo realistično.
Zmago na XIII. regijskem preverjanju si je »prislužila« ekipa MO Kranj, ki bo zastopala Gorenjsko regijo na državnem preverjanju. Predsednica ocenjevalne komisije in članica razsodišča, ga. Alenka Kralj Odar, dr. med. je vse ekipe pohvalila, da so prikazale dobro usposobljenost, saj so bile rezlike med zbranimi točkami zelo majhne.
Ob zaključku so najbolje ocenjene ekipe prejele priznanja in pokale, ki so jih podelili župan Občine Žirovnica, g. Leopold Pogačar, predsednica OZ RK Jesenice, ga. Zofija Sonja Gubanc in vodja Izpostave URSZR Kranj, g. Jernej Hudohmet. Vsem članom ekip prve pomoči je Občina Žirovnica podarila praktične nagrade.
Župan Občine Žirovnica je ob zaključku preverjanja podaril defibrilator prostovoljnemu gasilskemu društvu iz Zabreznice. XIV. državno preverjanje bo izvedeno 11.oktobra 2008, v Novem mestu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati preverjanja (PDF datoteka)