Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja na temo (13. 8. 2008)

Izobraževanje, informiranje in usposabljanje za osebno in vzajemno zaščito za predšolske in šolske otroke v šolskem letu 2008/2009

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj razpisujeta regijski natečaj »Naravne in druge nesreče – Klic v sili 112« v šolskem letu 2008/2009.

K sodelovanju na natečaju so vabljeni vsi vrtci in osnovne šole na Gorenjskem.

Rok za oddajo izdelkov – likovnih in literarnih) je do 1. februarja 2009, na naslov: MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za preventivo in operativne zadeve, Izpostava URSZR Kranj, Nazorjeva 1, p.p. 86, 4000 KRANJ

Razpis natečaja se nahaja v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (Word datoteka)