Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev nagrad za natečaj SUŠA 2007/2008 (2. 4. 2008)

Izobraževanje, informiranje in usposabljanje za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2007/2008- »Naravne in druge nesreče – SUŠA«

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Kranj je v sredo 26. marca 2008 organizirala regijsko prireditev ob razglasitvi rezultatov 11. natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2007/2008. Nagrajenci regijskega izbora so prejeli praktične nagrade, razdeljene po kategorijah (plišasti ježek in namizna ura, torbica za okoli pasu in namizna ura, torbica za okoli pasu in ravnillo kalkulator), mentorice pa zahvalo za sodelovanje na natečaju.

K sodelovanju smo pozvali vse osnovne šole (38 x) in vrtce (28 x) na Gorenjskem.

Natečaj je potekal dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Natečaj je razdeljen v 4. kategorije, v katerih so sodelovali: predšolski otroci; učenci 1. triletja OŠ in učenci OŠ s prilagojenim programom in učenci posebnih programov vzgoje in izobraževanja; učenci 2. triletja OŠ in učenci OŠ s prilagojenim programom in učenci posebnih programov vzgoje in izobraževanja in učenci 3. triletja OŠ in učenci OŠ s prilagojenim programom in učenci posebnih programov vzgoje in izobraževanja.

Predšolski otroci (1. kategorija) so sodelovali pri izdelavi izdelkov (likovna vzgoja). Učenci 2., 3. in 4. kategorija so pisali neumetnostno besedilo (pripoved o tem, kako so doživeli sušo, jo videli, o suši slišali, brali, ipd), učenci 3. in 4. kategorije so pisali umetnostno besedilo (realistično zgodbo), v kateri glavna književna oseba – otrok/mladostnik rešuje probleme, ki so nastali ob suši, med sušo, po suši, ipd.

Ob razpisu natečaja so bili učenci opozorjeni na oblikovanje besedil na razpisano temo – SUŠA, kjer je potrebno upoštevati značilnosti besedilne/pripovedne vrste, zunanjo oblikovanost besedila ter pravopisna navodila.

Prejeli smo 152 izdelkov iz 9 osnovnih šol in 6 vrtcev; od tega je bilo 29 besedil - slovenščina in 123 izdelkov – likovna vzgoja. Na natečaju je sodelovalo 54 otrok iz vrtcev in 102 učenca iz osnovnih šol. Omenimo naj, da so nekateri otroci imeli po 2 risbici oziroma so nekateri sodelovali pri izdelavi skupinske risbe.

Regijska komisija za izbor likovnih izdelkov – likovna vzgoja je izbrala po pet izdelkov iz vseh štirih kategorij. Izmed vseh prejetih besedil – slovenščina pa je regijska komisija za izbor literarnih izbrala po pet del iz treh kategorij.

Na natečaju je sodelovalo 18 mentoric iz osnovnih šol in 14 mentoric iz vrtcev. Izpostava URSZR Kranj je na predlog obeh komisij predlagala za najaktivnejši: - Vrtec pri OŠ Poljane – VRTEC AGATA, Poljane 100, 4 223 Poljane in - OŠ Škofja Loka – mesto, Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka.

 Nagrada za najaktivnejši vrtec v regiji je lutkovna predstava Pikec Ježek in gasilko Jež, nagrada za najaktivnejšo osnovno šolo v regiji je komplet za prvo pomoč Viva (veliki).

Regijske podelitve ob izboru likovnih in literarnih del ter podelitve praktičnih nagrad sta se udeležili tudi predstavnici URSZR, Urada za izobraževanje in usposabljanje iz Iga, ga. Olga Andrejek, vodja Sektorja za izobraževanje in usposabljanje in ga. Nataša Poje Jovičič, višja svetovalka za usposabljanje prebivalstva.

Zaključna prireditev državnega natečaja »Naravne in druge nesreče – SUŠA« bo 13. maja 2008 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE