Facebook
Twitter
YouTube

XII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI (4. 10. 2007)

XII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno v obliki praktičnega preizkusa, v soboto, dne 29. septembra 2007, pred Gasilskim domom v Kovorju, Občina Tržič. Praktični preizkus usposobljenosti je potekal od 9.00 do 13.00 ure, sledila je razglasitev najboljših ekip.

Na otvoritvi je sodelovalo 6 ekip. Prisotne so pozdravili: predsednica OZ RK Tržič, ga. Alenka Terbovc, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje, g. Janko Petrovič in višji svetovalec iz Izpostave URSZR Kranj, g. Jernej Hudohmet. Preverjanje usposobljenosti ekip si je ogledal tudi župan Občine Tržič, g. mag. Borut Sajovic.

Regijsko preverjanje sta organizirala Območno združenje Rdečega križa Tržič in Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob nesrečah v prometu in v primeru potresa. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje pokazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim na realistično prikazanih situacijah – na štirih delovnih točkah.

Tokratno XII. regijsko preverjanje je bilo malo presenečenje, saj sta si prvo mesto delili dve ekipi, ki sta prikazali veliko znanja in sicer: ekipa MO Kranj in ekipa Občine Jesenice. Ekipa Občine Jesenice bo zastopala Gorenjsko regijo na državnem preverjanju. Vodja ocenjevalcev, g. dr. Robert Kordič je vse ekipe pohvalil, da so prikazale dobro usposobljenost.

Ob zaključku so najbolje ocenjene ekipe prejele priznanja in pokale, ki sta jih podelila višji svetovalec iz Izpostave URSZR Kranj, g. Jernej Hudohmet in predsednica OZ RK Tržič, ga. Alenka Terbovc. Podelila sta tudi praktične nagrade, ki jih je prispevala Občina Tržič.

nazaj
na seznam