Facebook
Twitter
YouTube

OCENA OGROŽENOSTI ZA REGIJO ZASAVJE (6. 10. 2014)

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Zasavja je izdelana v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) ter v skladu z določili Navodila o pripravi ocene ogroženosti (Uradni list RS št. 39/95).

Štab Civilne zaščite za Zasavje je oceno ogroženosti obravnaval in potrdil na seji dne 26.10. 2006, podatki pa se dopolnjujejo in spreminjajo glede na prejete spremembe ocen ogroženosti občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE