Facebook
Twitter
YouTube

OBISK ČLANOV OZSČ HRASTNIK V ReCO TRBOVLJE (25. 10. 2019)

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v aprilu 2019 organiziralo za svoje člane predavanje o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, zasavski regiji in občini Hrastnik.

Takrat je bila tudi izražena želja članov, da bi v jeseni obiskali Center za obveščanje v Trbovljah.

Na povabilo Boštjana Breznikarja, vodje izpostave uprave RS za zaščito in reševanje Trbovlje, je skupina članov združenja obiskala Center za obveščanje Trbovlje 24. oktobra 2019.

Najprej nas je pozdravil vodja izpostave. Zatem pa nam je Urška Koren, vodja centra za obveščanje, predstavila center in njegovo delovanje. Skupaj z dežurnima operaterjema so nam razložili vso informacijsko in komunikacijsko podporo, ki jo imajo v centru. Demonstrirano je bilo tudi nekaj praktičnih postopkov, ki jih morajo operaterji, skladno s predpisi, uporabljati pri svojem delu. Člani združenja smo dobili odgovore na vsa vprašanja, ki smo jih postavljali med obiskom. Na koncu smo se zahvalili za zelo vsebinsko predstavitev centra in se pogovorili o možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Tekst: Jani Zore

Fotografije: Jani Zore in Boštjan Breznikar

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE