Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE-”BOLJE PRIPRAVLJEN, KOT POPLAVLJEN” (18. 9. 2019)

V šolskem letu 2019/2020 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, razpisuje natečaj likovnih in literarnih del na temo Naravne in druge nesreče za šolsko in predšolsko mladino. Letošnja tema natečaja je ”NARAVNE IN DRUGE NESREČE - BOLJE PRIPRAVLJEN, KOT POPLAVLJEN”.

Vzgojitelji in učitelji v Zasavju naj opremljene izdelke z izjavami za otroke in mentorje pošljejo, najpozneje do 24. februarja 2020, na naslov Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Trbovlje, Ulica 1. Junija 19, 1420 Trbovlje z oznako Natečaj za izbor likovnih in literarnih izdelkov«.

Dodatne informacije pridobite na Izpostavi URSZR Trbovlje, kontaktna oseba Andreja Savšek, telefonska številka 03 56 31 535, e-pošta andreja.savsek@urszr.si.

Pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Priloga (PDF datoteka)

Privolitev mentor (PDF datoteka)

Privolitev otrok (PDF datoteka)