Facebook
Twitter
YouTube

PRVI POSREDOVALCI ZA OBMOČJE OBČINE ZAGORJE OB SAVI (5. 6. 2019)

30. maja 2019 je v gasilski dvorani PGD Zagorje mesto potekala podelitev obnovitvenih in novih licenc prostovoljnim gasilcem Gasilske zveze Zagorje ob Savi, ki so se usposobili za prve posredovalce.

Organiziran sistem za nudenje prve pomoči je velik projekt in danes se lahko pohvalijo z močno ekipo 93-ih usposobljenih prvih posredovalcev. V času od začetka delovanja projekta od 1.5. 2018 pa do danes so prvi posredovalci na območju občine Zagorje ukrepali že 10 krat.

Sistem nujne medicinske pomoči je sestavljen iz enot NMP, ki skrbijo za nujne paciente v ambulanti in na terenu, vključuje pa tudi sistem prvih posredovalcev, ki pridejo do pacienta in izvajajo oskrbo do prihoda ekipe NMP. To je še posebej koristno za občane, ki živijo v oddaljenih zaselkih in teh je v občini Zagorje ob Savi 63%.

Velika zahvala za obstoječe stanje gre poleg gasilcem, ki so še na tem področju pripravljeni pomagati sokrajanom, tudi zdravnikoma dr. Nini Pokorn in dr. Francu Novaku.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE