Facebook
Twitter
YouTube

XVII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI (27. 5. 2019)

25.5.2019 je v Krmelju potekalo XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Preverjanje usposobljenosti ekip sta pripravili Izpostava URSZR Brežice in Območno združenje Rdečega križa Sevnica, v sodelovanju z Izpostavo URSZR Trbovlje in RKS OZ Zagorje ob Savi.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je iz Zasavja sodelovalo 5 ekip:

-Ekipa prve pomoči RKS Območnega združenja Hrastnik,

-Ekipa prve pomoči Civilne zaščite Občine Hrastnik,

-Ekipa prve pomoči RKS Območnega združenja Trbovlje,

-Ekipa II prve pomoči RKS Območnega združenja Zagorje ob Savi in

-Ekipa III prve pomoči RKS Območnega združenja Zagorje ob Savi.

Preverjanje je potekalo na štirih delovnih mestih. Z izvedbo regijskega preverjanja ekip PP CZ in RK se prva pomoč približa javnosti, hkrati pa se prikaže delo in poslanstvo ekip prve pomoči na terenu. Istočasno člani ekip preizkusijo svoje znanje v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale v primeru naravnih in drugih nesreč.

Na sami regijski prireditvi je potekala tudi predstavitev dejavnosti različnih služb in društev, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med njimi tudi kinologi in radioamaterji iz Zasavja.

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je med ekipami iz Zasavja pokazala ekipa Rdečega križa Območnega združenja Zagorje ob Savi II, drugo uvrščena je bila ekipa RKS OZ Zagorje ob Savi III., tretje mesto pa so zasedle ekipe Rdečega križa območnih združenje Hrastnik in Trbovlje, ter občinska ekipa Civilne zaščite občine Hrastnik. Ekipa RKS OZ Zagorje ob Savi II. se bo udeležila XXV. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči, ki bo jeseni 2019 na Ptuju.

Vsem udeležencem regijskega preverjanja iskreno čestitamo, hkrati pa se izpostavi URSZR Brežice in Območnima združenjima Rdečega križa Sevnica in Zagorje ob Savi, zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč pri pripravi skupnega regijskega preverjanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE