Facebook
Twitter
YouTube

PREDSTAVITEV SISTEMA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (18. 4. 2019)

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v sredo, 16.4.2019 gostilo dva predavatelja, ki sta se odzvala povabilu združenja in sta imela odlični strokovni predavanji o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, zasavski regiji in občini Hrastnik.

Boštjan Breznikar, vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Trbovlje, je prisotne člane združenja seznanil s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS: zakonskimi podlagami, organiziranostjo in delovanjem sistema, vključenjem Slovenske vojske v sistem zaščite, reševanja in pomoči, usposabljanji za naloge zaščite, reševanja in pomoči ter mednarodnim sodelovanjem na področju zaščite in reševanja. V nadaljevanju je zelo plastično pojasnil organiziranost in delovanje zaščite in reševanja v zasavski regiji – na območju, ki ga pokriva izpostava in regijski center za obveščanje.

Aleš Venko, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje na občini Hrastnik, je v svojem predavanju pojasnil organiziranost in delovanje zaščite in reševanja v občini. Predstavil je štab in enote CZ ter druge strukture, ki so v ključene v sistem zaščite in reševanja v občini. Predavanje je popestril z bogatim slikovnim gradivom in konkretnimi primeri naravnih in drugih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, pri katerih so bile angažirane sile zaščite in reševanja v občini Hrastnik.

Strokovnemu predavanju bo v prihodnjih dneh sledil praktični del – obisk regijskega centra za obveščanje v Trbovljah.

Avtor teksta in fotografij: Jani Zore

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE