Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE-”NEURJE” (10. 4. 2019)

V torek 12. 3. 2019 je Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Trbovlje v sodelovanju z OŠ Ivana Kavčiča organizirala prireditev ob razglasitvi rezultatov regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2018/2019, na temo »Naravne in druge nesreče – Neurje« s podelitvijo nagrad letošnjim nagrajencem natečaja.

V natečaju je iz zasavske regije sodelovalo 336 avtorjev z izdelki, od tega 321 avtorjev z likovnimi deli in 15 literarnimi deli.

Namen letošnjega natečaja »Naravne in druge nesreče – Neurje« je bilo, da se mladi seznanijo z neurjem in z njenimi morebitnimi posledicami ter da spoznajo, da neurij ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravijo in s tem preprečijo ali omilijo posledice in škodo.

Likovna in literarna dela so pregledali in izbrali: Tina Petek (profesorica slovenskega jezika), Samo Šiles (akademski slikar), Silva Benko Očkon in Andreja Savšek (Izpostava URSZR Trbovlje).

Izbrana regijska dela smo posredovali na državni nivo, državni izbor bo opravljen do 22. Aprila 2019. V mesecu maju 2019 pa bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja.

Za najaktivnejšo šolo je bila izbrana Osnovna šola Ivana Skvarče, za najaktivnejši vrtec pa Vrtec Hrastnik, ki je za nagrado prejel lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež.

Vodenje in kulturni program na podelitvi so pripravili učenci iz osnovne šole Ivana Kavčič, seveda pa se je nastopajočim in nagrajencem tudi v letošnjem letu pridružil naš nepogrešljivi Ježek 112. Ob tej priložnosti so si nagrajenci ogledali predstavitev PGD Izlake in Gorske reševalne službe.

Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo, Osnovni šoli Ivana Kavčiča, Ježku, PGD Izlake, Gorsko reševalni službi in Gregorju Gobovcu pa se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi prireditve.

Med sodelujočimi na natečaju, sta bila na državnem izboru iz Zasavja izbrana:

- likovno delo Oskarja Berčona iz Vrtca Zagorje ob Savi (mentorici: Petra Jelševar Pikelj in Darja Zupan) in
- literarno delo Bernarde Lavrač iz OŠ Ivana Kavčiča, Izlake (mentorica: Lučka Drnovšek).
Zaključna prireditev bo 15. maja 2019 v Izobraževalnem centru na Igu

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik o izboru del (PDF datoteka)