Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PROSLAVA OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (6. 3. 2019)

V sredo 6. marca 2019 je v dvorani Glasbene šole Trbovlje potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Izpostava URSZR Trbovlje je priredila skupno slovesnost štaba Civilne zaščite za Zasavje in štabov Civilne zaščite vseh treh občin. Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom, ki so se še posebej izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.


Uvodne besede je podala podžupanja občine gostiteljice, ga. Maja Krajnik, slavnostni govornik pa je bil g. Janko Petrovič. Kulturni
program so pripravili in izvedli učenci in učitelji Glasbene šole Trbovlje.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo na regijski proslavi v Trbovljah podeljenih 6 priznanj Civilne zaščite.

Boštjan Breznikar, vodja izpostave URSZR Trbovlje in namestnik poveljnika CZ za Zasavje, je podelil 3 bronaste znake Civilne zaščite, ki so jih prejeli:

Rado Žagar

Irena Zupančič in

Romana Beravs.

in en srebrni znak Civilne zaščite, ki ga je prejel Martin Klajn.

Na osrednji državni proslavi ob dnevu CZ 1. marca na Brdu je srebrni znak Civilne zaščite prejel Jože Forte, zlati znak Civilne zaščite pa Boris Kreže.

Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo občinam Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi, ter vodstvu, učencem in učiteljem Glasbene šole Trbovlje.

Nagrajencem iskreno čestitamo za njihov prispevek na področju zaščite in reševanja v naši regiji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE