Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE-”NEURJE” (14. 11. 2018)

V šolskem letu 2018/2019 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, razpisuje natečaj likovnih in literarnih del na temo Naravne in druge nesreče za šolsko in predšolsko mladino. Letošnja tema natečaja je ”NEURJE”.

Vzgojitelji in učitelji v Zasavju naj opremljene izdelke z izjavami za otroke in mentorje pošljejo, najpozneje do 11. februarja 2019, na naslov Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Trbovlje, Ulica 1. Junija 19, 1420 Trbovlje z oznako Natečaj za izbor likovnih in literarnih izdelkov«.

Dodatne informacije pridobite na Izpostavi URSZR Trbovlje, kontaktna oseba Andreja Savšek, telefonska številka 03 56 31 535, e-pošta andreja.savsek@urszr.si.

Pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

RAZPIS NATEČAJA (PDF datoteka)

RAZPIS PRILOGA (Word datoteka)

OBRAZEC ZA IZDELKE (Word datoteka)

PRIVOLITEV MENTOR (Word datoteka)

PRIVOLITEV OTROK (Word datoteka)