Facebook
Twitter
YouTube

JAVNA OBJAVA Regijskega načrta ob jedrski ali radiološki nesreči (14. 7. 2017)

Obveščamo vas, da smo izdelali predlog novega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Zasavju, verzija 3.0.

Skladno z drugim odstavkom 12. člena in 13. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12 in 78/16) se predlog načrta javno objavi z namenom uskladitve načrta z občinami in drugimi nosilci načrtovanja ter sodelovanja zainteresirane javnosti pri izdelavi načrtov. Predlogi in pripombe se po presoji vključijo v končni predlog načrta, če so skladni s temeljnim načrtom.

Morebitne pripombe in predloge pošljite na naslov Izpostave URSZR Trbovlje najkasneje do 25. 8 .2017.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE