Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI (13. 7. 2017)

Izpostava URSZR Celje je skupaj z Izpostavo URSZR Trbovlje v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Šmarje pri Jelšah in Občino Kozje v soboto, 3. junija 2017 v Kozjem organizirala 23. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 5 ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij iz Zasavja, delovne točke pa so bile pripravljene na štirih lokacijah v kraju Kozje.

Tematika letošnjega regijskega preverjanja je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob potresu, poplavi ter delovni in množični nesreči. Ob tekmovanju je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem so pokazale prvouvrščena II. ekipa OZRK Zagorje ob Savi, drugouvrščeni in tretjeuvrščeni .

Predsednik organizacijskega odbora je v svojem zaključnem poročilu poudaril, da so vse ekipe pokazale izredno znanje.

II. ekipa OZRK Zagorje ob Savi se bo udeležila državnega preverjanja ekip prve pomoči, ki bo oktobra 2017 v Kobaridu.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE