Facebook
Twitter
YouTube

PROSLAVA OB 1. MARCU-DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (10. 3. 2017)

V četrtek 9. marca 2017 je v dvorani Glasbene šole Hrastnik potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Komisija za priznanja je iz območja Zasavja potrdila 14 priznanj Civilne zaščite in sicer 10 bronastih znakov Civilne zaščite, 1 srebrni znak Civilne zaščite, 1 zlati znak Civilne zaščite in 2 plaketi Civilne zaščite. Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo na regijski prireditvi v Hrastniku podeljenih 11 priznanj Civilne zaščite.

Boštjan Breznikar, vodja izpostave URSZR Trbovlje in namestnik poveljnika CZ za Zasavje, je podelil 10 bronastih znakov Civilne zaščite, ki so jih prejeli:

VESNA MIHEVC,

SLAVKO DRAKSLER,

JOŽE MEDVED, 

SIMON KRALJ, 

BOŠTJAN LUKŠIČ, 

PGD ČEČE, 

SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZDRAVSTVENEGA DOMA HRASTNIK, 

PGD MARNO, 

PGD TURJE in 

OBČINA DOBREPOLJE.


Jože FORTE, poveljnik Civilne zaščite za Zasavje je podelil 1 srebrni znak Civilne zaščite. Srebrni znak je prejel SAŠO ANŽUR.

Na osrednji državni proslavi ob dnevu CZ, 1. marca na Brdu je bil podeljen zlati znak Civilne zaščite, katerega je prejela JANKA PAVŠEK BANTAN.

Za 130 let aktivnega delovanja pa bosta plaketi Civilne zaščite prejeli PGD HRASTNIK – MESTO in PGD TRBOVLJE – MESTO. Obema društvoma bosta plaketi podeljeni na slovesnostih ob jubileju.

Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ter vodstvu, profesorjem in učencem Glasbene šole Hrastnik.

NAGRAJENCEM ISKRENO ČESTITAMO

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE