Facebook
Twitter
YouTube

14. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (24. 5. 2016)

V soboto, 14. maja 2016 je v Velenju potekalo 14. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki ga je organizirala Izpostava URSZR Celje skupaj z Izpostavo URSZR Trbovlje v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Velenje in Mestno občino Velenje.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti so sodelovale 4 ekipe prve pomoči iz Zasavja. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah, neurju, potresu ter prometni nesreči in delu z migranti.

Ob tekmovanju je potekala tudi predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na preverjanju je največ znanja pokazala prvouvrščena ekipa RKS – OZ II. ZAGORJE OB SAVI, sledili pa sta ji drugouvrščena ekipa RKS – OZ I. ZAGORJE OB SAVI in tretjeuvrščena ekipa OBČINE HRASTNIK.

Prvo uvrščena ekipa se bo udeležila Državnega preverjanja usposobljenosti ekip PP, CZ in RK, ki bo oktobra v Slovenj Gradcu.

Vsem udeležencem regijskega preverjanja iskreno čestitamo.

Zapisal: Boštjan Breznikar

Foto: Zoran Flis, Boštjan Breznikar

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE