Facebook
Twitter
YouTube

PROSLAVA OB 1. MARCU-DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (10. 3. 2016)

V sredo 9. marca 2016 je v dvorani Glasbene šole Trbovlje potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Uvodne besede je podala županja občine gostiteljice, ga. Jasna Gabrič, slavnostni govornik pa je bil mag. Stanislav Lotrič. Kulturni program so pripravili in izvedli učenci in mentorji Glasbene šole Trbovlje.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo na regijski proslavi v Trbovljah podeljenih 13 priznanj Civilne zaščite.

Boštjan Breznikar, vodja izpostave URSZR Trbovlje in namestnik poveljnika CZ za Zasavje, je podelil 9 bronastih znakov Civilne zaščite, ki so jih prejeli:

Nermin Isić,

Tomaž Novak,

stotnik David Škoberne,

Vesna Uranjek,

Damjan Sever,

RKS Območno združenje Trbovlje,

RKS Območno združenje Zagorje ob Savi,

RKS Območno združenje Hrastnik in

Služba Nujne medicinske pomoči Zdarvstvenega doma Trbovlje.

Na osrednji državni proslavi ob dnevu CZ 1. marca na Brdu sta bronasti znak že prejela ga. Zdenka Kolar iz ZD Hrastnik in g. Aleksander Draksler, regijski gasilski poveljnik.

Jože FORTE, poveljnik Civilne zaščite za Zasavje pa je podelil 3 srebrne znake Civilne zaščite ter 1 zlati znak CZ. Srebrni znak CZ so prejeli:

Matjaž Lapi,

Leopold Jere in

Simon Las.

Zlati znak CZ je prejela Gasilska zveza Zagorje ob Savi.

Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ter vodstvu, učencem in mentorjem Glasbene šole Trbovlje.

NAGRAJENCEM ISKRENO ČESTITAMO

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE