Facebook
Twitter
YouTube

PROSLAVA OB 1. MARCU-DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (16. 3. 2015)

V sredo 11. marca 2015 je v Zagorju ob Savi potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Izpostava URSZR Trbovlje je priredila skupno slovesnost štaba Civilne zaščite za Zasavje in štabov Civilne zaščite vseh treh občin. Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom, društvom in ekipam Civilne zaščite, ki so se izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Uvodno besedo je podal župan občine gostiteljice, g. Matjaž Švagan, slavnostni govornik iz Uprave RS za zaščito in reševanje pa je bil mag. g. Stanislav Lotrič. Kulturni program so pripravili in izvedli učenci in mentorji Glasbene šole Zagorje ob Savi.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo na regijski proslavi podeljenih 12 priznanj Civilne zaščite. Znake je podelil poveljnik Civilne zaščite štaba zasavske regije, g. JOŽE FORTE.

Bronaste znake Civilne zaščite, so prejeli:

MARKO BOKAL

DRUŠTVO PODVODNIH DEJAVNOSTI TRBOVLJE

SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZDARVSTVENEGA DOMA ZAGORJE OB SAVI

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ZAGORJE OB SAVI

GASILSKA ZVEZA ZAGORJE OB SAVI

MATJAŽ KMET

MOJCA KROPIVŠEK

TOMAŽ MLINARIČ in

IRENA ZUPANČIČ

Srebrni znak Civilne zaščite je prejelo PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO TKI HRASTNIK

Zlati znak Civilne zaščite sta prejeli

GASILSKA ZVEZA HRASTNIK in

GASILSKA ZVEZA TRBOVLJE

Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ter vodstvu, učencem in mentorjem Glasbene šole Zagorje ob Savi.

NAGRAJENCEM ISKRENO ČESTITAMO!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE