Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE v šolskem letu 2014/2015 (4. 9. 2014)

V šolskem letu 2014/2015 poteka natečaj "Naravne in druge nesreče na temo "OGENJ NI IGRAČA".

Udeleženci natečaja »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača« lahko informacije na razpisano temo dobijo naši spletni strani www.sos112.si, kjer so na voljo:

- zgibanke, plakati in spoti http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv112.htm

- napotki prebivalcem http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np1.htm

- Ježkova hiša http://www.sos112.si/jezek.html


Ustrezno opremljenje izdelke vrtci in šole iz Zasavja pošljite ali prinesite do
6. februarja 2015 na naslov:

IZPOSTAVA URSZR TRBOVLJE
Ulica 1. junija 19
1420 Trbovlje

 
Pri izdelavi likovnih in literarnih del vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

RAZPIS NATEČAJA (PDF datoteka)

OBVEZEN OBRAZEC ZA IZDELKE (Word datoteka)