Facebook
Twitter
YouTube

PROSLAVA OB 1. MARCU-DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (6. 3. 2014)

V sredo 5. marca 2014 je v Hrastniku potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Izpostava URSZR Trbovlje je priredila skupno slovesnost štaba Civilne zaščite za Zasavje in štabov Civilne zaščite vseh treh občin. Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom, društvom in ekipam Civilne zaščite, ki so se izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Uvodno besedo je podal župan občine gostiteljice, g. Miran Jerič, slavnostni govornik pa je bil g. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS. Kulturni program so pripravili in izvedli učenci in mentorji Glasbene šole Hrastnik.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč so bila na regijski proslavi podeljena 3 priznanja Civilne zaščite.

Boštjan Breznikar, vodja izpostave URSZR Trbovlje in namestnik poveljnika CZ za Zasavje, je podelil 2 bronasta znaka Civilne zaščite, ki sta ju prejela:

VLADIMIR SLAKAN in

JOŽE FORTE.

Poveljnik Civilne zaščite za Zasavje, Jože FORTE je podelil 1 srebrn znak, ki ga je prejela EKIPA PRVE POMOČI OBČINE HRASTNIK.

V petek 28. marca 2014 je bil na osrednji državni slovesnosti na Brdu pri Kranju podeljen bronasti znak Civilne zaščite društvu AEROKLUB ZAGORJE OB SAVI.

Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ter vodstvu, učencem in mentorjem Glasbene šole Hrastnik.

NAGRAJENCEM ISKRENO ČESTITAMO!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE