Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje gasilcev za primer pojava ptičje gripe (30. 3. 2006)

23. marca 2006 je v učilnici in na poligonu Avto moto društva na Kipah v Trbovljah potekalo usposabljanje operativnih gasilcev na temo: Delo na intervenciji - Razkuževanje v primeru virusa ptičje gripe. Usposabljanje je organiziralo gasilsko poveljstvo zasavske regije in Izpostava URSZR Trbovlje. Usposabljanja se je udeležilo 80 slušateljev gasilskih zvez Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Uvodnemu pozdravu gasilskega poveljnika zasavske regije g. Srečka Kerina je sledilo predavanje predsednika komisije za nevarne snovi pri Gasilski zvezi Slovenije g. Milana Dubravca, ki je slušatelje seznanil z navodilom za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji v primeru pojava ptičje gripe.

Praktični del usposabljanja so pripravili gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje, zajemal pa je pripravo delovnega prostora za razkuževanje, prikaz sredstev za osebno zaščitno opremo in načine razkuževanja s sredstvom VIRKON S.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE