Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE v šolskem letu 2013/2014 (14. 10. 2013)

V šolskem letu 2013/2014 je potakal natečaj Naravne in druge nesreče na temo "VODA! KAJ STORITI, DA NESREČE NE BO"

Izpostava URSZR Trbovlje, je v petek 11. aprila 2014, ob 10.00 uri v Trbovljah organizirala regijsko prireditev ob razglasitvi rezultatov natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2013/2014.

Na izbor za natečaj Naravne in druge nesreče Voda – Kaj storiti, da nesreče ne bo, je prispelo 209 likovnih izdelkov ter 15 literarnih del. Na natečaju je sodelovalo 5 enot vrtcev in 11 osnovnih šol ter njihovih podružnic iz Zasavja. Iz prispelih izdelkov je bilo razvidno, da so se tako otroci, kot njihovi mentorji pri ustvarjanju likovnih in literarnih del zelo potrudili.

Strokovna komisija je med prispelimi deli izbrala 15 likovnih in 5 literarnih del. Za najaktivnejšo šolo je komisija izbrala Osnovno šolo Trbovlje, PŠ Alojza Hohkrauta, za nagrado pa bodo prejeli Igrico gledališča FRU-FRU PIKEC JEŽEK IN GASILKO JEŽ. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran vrtec Zagorje.

Zaključna prireditev državnega natečaja »Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo«, je potekala v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu dne 21. maja 2014, nagrade pa so prejeli naslednji mladi ustvarjalci iz Zasavja:

Kevin Bahtić iz Vrtca Zagorje ob Savi z mentoricama Marjano Mizori Grobin in Urško Remškar za likovno delo,

Klemen Forte iz OŠ Trbovlje, PŠ Alojza Hohkrauta z mentoricama Ksenijo Cizej in Jožico Teržan Jenko za likovno delo in

Neža Rojnik iz OŠ Ivana Skvarče, PŠ Čemšenik z mentorico Anjo Čop Lipar za literarno delo.

Vsem nagrajencem tako regijskega kot državnega natečaja iskreno čestitamo, OŠ Trbovlje - podružnični šoli Alojza Hohkrauta pa se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi regijske podelitve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam nagrajencev (Word datoteka)