Facebook
Twitter
YouTube

PROSLAVA OB 1. MARCU - DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (7. 3. 2013)

V sredo 6. marca 2013 je v dvorani Glasbene šole Trbovlje potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Izpostava URSZR Trbovlje je priredila skupno slovesnost štaba Civilne zaščite za Zasavje in štabov Civilne zaščite vseh treh občin. Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom, ki so se še posebej izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Uvodne besede je podala podžupanja občine gostiteljice, ga. Jasna Gabrič, slavnostni govornik pa je bil g. Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in namestnik poveljnika Civilne zaščite RS. Kulturni program so pripravili in izvedli učenci in mentorji Glasbene šole Trbovlje.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo na regijski proslavi v Trbovljah podeljenih 7 priznanj Civilne zaščite.

Boštjan Breznikar, vodja izpostave URSZR Trbovlje in namestnik poveljnika CZ za Zasavje, je podelil 5 bronastih znakov Civilne zaščite naslednjim prejemnikom:

SIMON LAS

IVAN RUPNIK

LEOPOLD JERE

JOŽE DRUGOVIČ in

ALJI LJATIFI.

 

Poveljnik Civilne zaščite za Zasavje, Jože FORTE je podelil 2 srebrna znaka, ki sta ju prejela:

KARL VOZELJ in

PAVEL NEMET.

V petek 1. marca 2013 sta bili na osrednji državni slovesnosti na Brdu že podeljeni dve priznanji pripadnikoma iz območja zasavskih občin. Zlati znak Civilne zaščite je prejel IZTOK SLANŠEK, nekdanji poveljnik CZ občine Hrastnik, plaketo Civilne zaščite pa je prejel ALOJZIJ KLANČIŠAR, vodja skupine za iskanje pogrešanih oseb pri Kinološki zvezi Slovenije. Novico z osrednje državne slovesnosti si lahko ogledate na spletni strani www.sos112.si/slo/clanek.php.

Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ter vodstvu, učencem in mentorjem Glasbene šole Trbovlje.

 

NAGRAJENCEM ISKRENO ČESTITAMO!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE