Facebook
Twitter
YouTube

PROSLAVA OB 1. MARCU - DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (7. 3. 2012)

V sredo 7. marca 2012 je v dvorani PGD Zagorje mesto potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite , je Izpostava URSZR Trbovlje letos v Zasavju desetič priredila skupno slovesnost štabov Civilne zaščite vseh treh občin v Zasavju in Štaba Civilne zaščite za Zasavje. Na tej slovesnosti so podelili priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ki so se še posebej izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Uvodne besede je podal župan občine gostiteljice, g. Matjaž ŠVAGAN, slavnostni govornik v imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je bil g. Bojan KOPAČ. Kulturni program so pripravili in izvedli učenci in mentorji Glasbene šole Zagorje ob Savi.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo podeljenih 9 priznanj Civilne zaščite.

Boštjan Breznikar, vodja izpostave URSZR Trbovlje, je podelil 6 bronastih znakov Civilne zaščite naslednjim prejemnikom:

ANDREJ DRNOVŠEK

SIMON SIHUR

mag. SUZANA MACOLIČ

mag. SLAVI LAVRIN IHANEC

PIGD RUDNIK HRASTNIK in

MATJAŽ ŠVAGAN

Jože FORTE, poveljnik Civilne zaščite za Zasavje je podelil srebrni znak Civilne zaščite, ki ga je prejela GASILSKA ZVEZA HRASTNIK.

G. Bojan Kopač je podelil 2 zlata znaka, ki sta ju prejela:

ZORAN VIŠNIKAR in

VILI ZALETEL.

Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ter vodstvu, učencem in mentorjem Glasbene šole Zagorje ob Savi.

NAGRAJENCEM ISKRENO ČESTITAMO !

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE