Facebook
Twitter
YouTube

ZNANJE REŠUJE ŽIVLJENJA (3. 11. 2011)

V Regijskem centru za obveščanje Trbovlje smo 17.10. 2011 gostovali prostovoljce projekta ZA ŽIVLJENJE

Projekt ZA ŽIVLJENJE izvajajo študentje Medicinske fakultete v Ljubljani v sklopu Društva študentov medicine Slovenije. Gre za neprofitno društvo, ki se med drugim ukvarja z izobraževanjem in osveščanjem širše javnosti o zdravstveno-varstvenih temah, ter uveljavitvijo in širjenjem etičnih idej.

Cilji projekta ZA ŽIVLJENJE so:

- izobraziti ljudi o postopkih prve pomoči

- ozavestiti javnost o problematiki prve pomoči - predstaviti prvo pomoč kot etično, moralno (in pravno) dolžnost posameznika

... in s tem povečati število ljudi, ki so PRIPRAVLJENI POMAGATI v primeru srčnega zastoja, nesreč in ostalih življenje ogrožajočih stanj.

Skupini gostujočih študentov medicine smo po končanem tečaju predstavili delo in opremo Regijskega centra za obveščanje Trbovlje.

www.zazivljenje.org je spletna povezava na podrobnejši opis projekta.

www.aed-baza.si je spletna povezava na lokacije AED naprav v Sloveniji.

HVALA VSEM, KI STE SODELOVALI PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI TEČAJA V REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE TRBOVLJE

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE