Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PODELITEV NA DOBOVCU (21. 4. 2011)

V sredo dne 20.4. 2011 je na šoli na Dobovcu potekala regijska podelitev v okviru natečaja "Naravne in druge nesreče".

Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje je maja 2010 razpisala temo natečaja – »Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah«, katerega namen je informiranje predšolske in šolske mladine o naravnih in drugih nesrečah, o reševalnih enotah in klicu v sili na številko 112. O natečaju je Izpostava URSZR Trbovlje obvestila vse šole in vrtce v Zasavju.

Komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del je meseca marca 2011 izbrala 23 najboljših izdelkov, katerih avtorji bodo prejeli nagrade na regijski podelitvi. V komisiji za izbor najboljših del so sodelovali zaposleni na Izpostavi URSZR Trbovlje, ter Alenka Radoševič in Bojan Čokl kot zunanja sodelavca. Izbrali smo tudi najbolj aktiven vrtec in šolo - Oddelek Čebelica na pediatriji bolnišnice Trbovlje, ki deluje v sklopu vrtca Trbovlje in OŠ Narodnega heroja Rajka – podružnična šola Dol pri Hrastniku, ki sta prejela praktične knjižne in didaktične nagrade.

Na regijski podelitvi so nagrajenci prejeli nagrade za 4 kategorije. Kulturni program na podelitvi so pripravili učenci iz podružnične šole na Dobovcu. Po podelitvi so si otroci, mentorji in gostje ogledali delo in opremo gasilcev Gasilskega zavoda Trbovlje in PGD Dobovec pred gasilskim domom na Dobovcu.

Med nagrajenci, ki so 18. maja 2011 vabljeni na državno podelitev v Izobraževalni center za zaščito in reševanje so: Ana Čeperlin - OŠ Narodnega Herpja Rajka (mentorica: Vlasta Vidmar), Klemen Jančič - oddelek Čebelice pediatrije bolnišnice Trbovlje (mentorica: Marija Vovk) in Nina Debevec - OŠ Ivana Kavčiča Izlake (mentorica: Ljudmila Artnak).

Za pomoč pri pripravi in izvedbi podelitve se zahvaljujemo otrokom in delavcem šole na Dobovcu, ter gasilcem Gasilskega zavoda Trbovlje in PGD Dobovec.

ISKRENE ČESTITKE NAGRAJENCEM!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam nagrajencev (Word datoteka)