Facebook
Twitter
YouTube

SREČANJE ŠTABOV CIVILNE ZAŠČITE V TRBOVLJAH (15. 4. 2010)

14.4.2010 je v prostorih Športnega centra AMD v Trbovljah potekalo srečanje štabov CZ in ostalih sodelavcev s področja ZRP v Zasavju.

Župan občine Trbovlje Bogdan Barovič in poveljnik štaba Civilne zaščite občine Trbovlje Milan Žnidaršič sta družabno srečanje pripravila z namenom krepitve vezi med poveljniki in člani štabov Civilne zaščite občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, regije Zasavje, ter enotami in službami, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na srečanje so bili vabljeni župani občin Hrastnik in Zagorje ob Savi, podžupani, direktorji občinskih uprav, delavci Izpostave URSZR Trbovlje, poveljniki in predsedniki gasilskih zvez, komandirji policijskih postaj, inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sekretarke območnih združenj Rdečega križa, predstavniki Kinološkega društva Zagorje, Društva podvodnih dejavnosti Trbovlje, Brodarskega društva Steklarna Hrastnik, Zdravstvenega doma Trbovlje, Gasilskega zavoda Trbovlje, ter občina Trbovlje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE