Facebook
Twitter
YouTube

PROSLAVA OB 1. MARCU - SVET. DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (3. 3. 2010)

V sredo 3. marca 2010 je v dvorani Glasbene šole Trbovlje potekala regijska proslava ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite.

Ob 1. marcu svetovnem dnevu Civilne zaščite , ki ga od leta 1992 praznujemo tudi v Sloveniji je Izpostava URSZR Trbovlje letos v Zasavju že osmič priredila skupno slovesnost štabov Civilne zaščite vseh treh občin Hrastnika, Trbovelj in Zagorja ob Savi in Štaba Civilne zaščite za Zasavje. Na tej slovesnosti so podelili priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ki so se še posebej izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil g. Bojan KOPAČ, direktor Urada za izobraževanje in usposabljanje pri URSZR. Kulturni program so skrbno pripravili učenci Glasbene šole Trbovlje in Osnovne šole Narodnega heroja Rajke z Dola pri Hrastniku.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč so bila podeljena 4 priznanja in sicer 2 bronasta, 1 srebrn in 1 zlati znak Civilne zaščite.

Urška Koren Grošelj in Zoran Višnikar sta kot predstavnika Izpostave URSZR Trbovlje podelila dva bronasta in eno srebrno priznanje Civilne zaščite:

Bronasti znak Civilne zaščite so prejeli:

EKIPA PRVE POMOČI podjetja ETI d.d. iz Izlak (predlagatelj: Štab Civilne zaščite občine Zagorje ob Savi),

Doroteja KALŠEK (predlagatelj: Izpostava URSZR Trbovlje)

Srebrni znak Civilne zaščite je prejelo:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KLEK (predlagatelj:Gasilska zveza Trbovlje)

g. Bojan KOPAČ je podelil zlati znak Civilne zaščite naslednjemu dobitniku:

Miranu JERIČU (predlagatelj: Štab CZ občine Hrastnik)

Za izvedbo prireditve se zahvaljujemo Glasbeni šoli Trbovlje, Osnovni šoli Narodnega heroja Rajka z Dola pri Hrastniku ter občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

NAGRAJENCEM ŠE ENKRAT ISKRENO ČESTITAMO !

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE