Facebook
Twitter
YouTube

DELOVNO SREČANJE

Decembra 2009 je Izpostava URSZR Trbovlje organizirala skupen sestanek z zunanjimi sodelavci

Na sestanku smo predstavili pomembnejše dogodke s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2009, delo in statistiko izrednih dogodkov beleženih v Regijskem centru za obveščanje Trbovlje in se dogovorili o morebitnih predlogih in izboljšavah pri našem skupnem delu.

Na srečanje so bili vabljeni: strokovni sodelavci za področje zaščite in reševanja zasavskih občin, poveljniki gasilski zvez in osrednjih PGD Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, regijski gasilski poveljnik, Gasilski zavod Trbovlje, Društvo podvodnih dejavnosti Trbovlje, območna združenja Rdečega križa v Zasavju, zdravstveni domovi in reševalne postaje v Zasavju, policijska postaja Trbovlje in oddelka Hrastnik in Zagorje, OKC Ljubljana, Gorska reševalna služba, Jamarska reševalna služba, Kinološka zveza Slovenije-KD Zagorje, Radioamatersko društvo Trbovlje, Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik , Aeroklub Zagorje ob Savi in Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami-Izpostava Trbovlje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE