Facebook
Twitter
YouTube

PROSLAVA OB 1. MARCU - SVETOV. DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (5. 3. 2009)

V sredo 4. marca 2009 je v dvorani Glasbene šole Trbovlje potekala regijska proslava ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite.

Ob 1. marcu svetovnem dnevu Civilne zaščite , ki ga od leta 1992 praznujemo tudi v Sloveniji je Izpostava URSZR Trbovlje letos v Zasavju že sedmič priredila skupno slovesnost štabov Civilne zaščite vseh treh občin Hrastnika, Trbovelj in Zagorja ob Savi in Štaba Civilne zaščite za Zasavje. Na tej slovesnosti so podelili priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ki so se še posebej izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil g. Srečko Šestan, direktor Urada za preventivo in operativne zadeve na URSZR. Čudovite glasbene točke so pripravili učenci Glasbene šole Trbovlje.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo podeljenih 6 priznanj od skupno 9 in sicer 3 bronasti, 2 srebrna in 1 zlati znak Civilne zaščite.

Boštjan Breznikar, vodja Izpostave URSZR Trbovlje je podelil naslednja priznanja Civilne zaščite:

Bronasti znak Civilne zaščite so prejeli:

RUDOLF ZUPAN dr.med (predlagatelj: Izpostava URSZR Trbovlje),

JOŽE ČEŠNOVAR (predlagatelj: Izpostava URSZR Trbovlje)

IGOR LANIŠNIK (predlagatelj: Slovenska vojska)

PGD LOKE (predlagatelj: Štab CZ občine Zagorje ob Savi)

PIGD STEKLARNA HRASTNIK (predlagatelj: Štab CZ občine Hrastnik) in

PGD DOBOVEC (predlagatelj: Gasilska zveza Trbovlje)

Vsa navedena gasilska društva letos praznujejo 80. obletnico delovanja, zato bodo priznanja Civilne zaščite prejeli na jubilejnih proslavah.

g. Srečko Šestan je podelil srebrne znake naslednjim dobitnikom:

BRODARSKO DRUŠTVO STEKLARNA HRASTNIK (predlagatelj: Štab CZ občine Hrastnik) in

MIRAN BOKALIČ (predlagatelj: Ministrstvo za notranje zadeve)

in zlati znak naslednjemu dobitniku:

SREČKO KERIN (predlagatelj: Gasilska zveza Trbovlje).

Za izvedbo prireditve se zahvaljujemo Glasbeni šoli Trbovlje ter občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

NAGRAJENCEM ŠE ENKRAT ISKRENO ČESTITAMO !

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE