Facebook
Twitter
YouTube

PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI IN PREDSTAVITEV SISTEMA ZIR (16. 9. 2008)

V soboto dne 20.9. 2008 je v parku v Trbovljah potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Na gimnazijskem igrišču je potekala predstavitev sistema zaščite in reševanja.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je sodelovalo 5 ekip prve pomoči iz Posavja in Zasavja. Vodja regijskega preverjanja je bil dr. Franc NOVAK.

Ekipe so delovale na treh deloviščih, na katerih je bil pripravljen scenarij za nesrečo v gozdu, pretep na nogometnem igrišču in eksplozija plina v gospodinjstvu.

Ekipa občine Hrastnik in ekipa Nuklearne elektrarne Krško se bosta udeležili državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči 11.10. 2008 v Novem mestu.

Na predstavitvi sistema zaščite in reševanja so se z opremo in svojim delom predstavili:

1. Izpostava URSZR Trbovlje

2. Center za obveščanje Trbovlje - klic v sili 112

3. Industrijska reševalna enota "KLOR" TKI Hrastnik

4. Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje

5.Območno združenje Rdečega križa Trbovlje

6. Policijska postaja Trbovlje

7.Enota reševalnih psov Zasavje - Kinološko društvo Zagorje ob Savi

8. Zdravstveni dom Trbovlje

9. Društvo radioamaterjev Trbovlje

10. Gasilske organizacije in društva:

- Gasilski zavod Trbovlje

- PGD Trbovlje mesto

- PGD Čeče

- PGD Dobovec

- PIGD STT IM

- PGD Dol pri Hrastniku

- PGD Turje

- PGD Zagorje mesto

Za pomoč pri izvedbi prireditve se še posebej zahvaljujemo: občinam Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, Zavarovalnici Triglav d.d.OE Trbovlje, Gimnaziji Trbovlje, Osnovni šoli Trbovlje, Zavodu za šport Trbovlje , ter gasilcem Gasilskega zavoda Trbovlje, PGD Trbovlje mesto, PGD Čeče in PIGD STT IM

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE