Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PROSLAVA OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

V sredo 5. marca 2008 je v Zagorju ob Savi potekala regijska proslava ob svetovnem Dnevu Civilne zaščite.

Goste in nagrajence sta pozdravila Jože Forte - poveljnik štaba Civilne zaščite za Zasavje in Brane Omahne - predstavnik občine Zagorje ob Savi, slavnostni govornik pa je bil Bojan Žmavc - generalni direktor Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje. Program so popestrili učenci in mentorji Glasbene šole Zagorje.

Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč so bila podeljena srebrna in bronasta priznanja Civilne zaščite.

Mojca Kropivšek, vodja Izpostave URSZR Trbovlje in Bojan Žmavc, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje sta podelila naslednja priznanja Civilne zaščite:

Bronasti znak Civilne zaščite sta prejela:

SAŠO ANŽUR in

JANKO FABJAN

Srebrni znak Civilne zaščite so prejeli:

INDUSTRIJSKA REŠEVALNA ENOTA KLOR in

PGD ZAGORJE MESTO

Industrijska reševalna enota Klor je priznanje prejela že na osrednji prireditvi, ki je potekala dne 29. marca 2008 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

NAGRAJENCEM ŠE ENKRAT ISKRENO ČESTITAMO !

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE