Facebook
Twitter
YouTube

PRENEHANJE VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA (20. 2. 2008)

URSZR z dnem 4.3. 2008 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države.

Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (UL RS št. 4/06) Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 21.2. 2008 na območju celotne države, razen na območju občin Koper, Izola in Piran.. V občinah Koper, Izola in Piran je bila velika požarna ogroženost naravnega okolja preklicana že 27.2. 2008.

21.2. 2008 je Mestna občina Nova Gorica razglasila veliko požarno ogroženost na njenem območju, zato ta zazglas še naprej ostaja v veljavi do preklica.

Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, gozdarska in kmetijska inšpekcija, ter policija bodo od 4. marca 2008 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehale izvajati poostren nadzor.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE