Facebook
Twitter
YouTube

SREČANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI S PODROČJA ZIR (13. 12. 2007)

V sredo dne 12.12. 2007 je Izpostava URSZR Trbovlje organizirala že 5. srečanje s sodelavci s področja zaščite in reševanja v regiji.

Srečanje je bilo organizirano z namenom, da se predstavi delo Izpostave URSZR Trbovlje in Regijskega centra za obveščanje Trbovlje za leto 2007 in izmenja izkušnje dosedanjega skupnega sodelovanja med posameznimi izvajalci v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Na srečanje so bili vabljeni: gasilci (gasilske zveze, gasilski zavod Trbovlje in osrednja gasilska društva v regiji), policija (Policijska postaja Trbovlje z oddelkoma Hrastnik in Zagorje, OKC Ljubljana), zdravstveni domovi s službami za NMP v regiji, bolnišnica Trbovlje, območna združenja rdečega križa v regiji, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, občine v regiji, Brodarsko društvo Hrastnik, kinologi, gorski reševalci, jamarji in Društvo za podvodne dejavnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE