Facebook
Twitter
YouTube

PREDSTAVITEV SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V ZASAVJU (9. 10. 2007)

V soboto 13.10. 2007 je v Hrastniku potekala predstavitev sistema zaščite in reševanja, na kateri so se predstavljali različni izvajalci iz Zasavja.

Na predstavitvi so sodelovali:

1. Izpostava URSZR Trbovlje

2. Center za obveščanje Trbovlje

3. Regijska enota za RKB izvidovanje

4. Industrijska reševalna enota "KLOR" TKI Hrastnik

5. Enota za reševanje na vodi - Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik

6. Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje

7. Območno združenje Rdečega križa Hrastnik

8. Policijska postaja Trbovlje

9. Enota reševalnih psov Zasavje - Kinološko društvo Zagorje ob Savi

10. Zdravstveni dom Hrastnik

11. ZSKSS - Skavti

12. Helikopterska enota Slovenske vojske

13. Gasilske organizacije in društva:

- Gasilski zavod Trbovlje

- PGD Zagorje mesto

- PGD Kotredež

- PGD Hrastnik mesto

- PGD Prapretno

- PIGD Steklarna Hrastnik

- PGD Dol pri Hrastniku

- PGD Turje.

Obiskovalci so si lahko ogledali reševalno opremo in vozila različnih enot, društev in služb, klasičen prikaz gašenja požara, ter prikaz zajemanja požarne vode in gašenja gozdnega požara s helikopterjem.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE