Facebook
Twitter
YouTube

TENIČNI ZBOR REGIJSKIH ENOT CIVILNE ZAŠČITE (1. 10. 2007)

V soboto dne 29.9. 2007 je v prostorih AMD Trbovlje na Neži v organizaciji Izpostave URSZR Trbovlje potekal tehnični zbor regijskih pripadnikov CZ.

V regijski štab Civilne zaščite za Zasavje, ter ostale enote in službe Civilne zaščite v regiji je razporejenih 96 pripadnikov, ki so se udeležili tehničnega zbora z namenom, da se preveri kadrovska in materialna popolnjenost razporejenih pripadnikov CZ.

Tehničnega zbora se je udeležil tudi predstavnik URSZR Aleksander Planinc. Po pregledu opreme in otvoritvenem govoru poveljnika Civilne zaščite za Zasavje Jožeta FORTE-ja so imeli udeleženci usposabljanje. Vili Zaletel jim je predstavil delo Izpostave URSZR Trbovlje, Zoran Višnikar pa delo operativcev v regijskem centru za obveščanje Trbovlje. Sledil je praktičnen preizkus delovanja radijskih postaj med posameznimi enotami.

Za prehrano je poskrbela regijska enota Civilne zaščite - ekipa za oskrbo. Tehnični zbor se je zaključil v športno družabnem duhu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE