Facebook
Twitter
YouTube

STATISTIKA RECO TRBOVLJE 2007 (22. 8. 2007)

Regijski center za obveščanje Trbovlje je od januarja do junija 2007 evidentiral 180 izrednih dogodkov.

V prilogi se nahaja statistika nevarnosti, nesreč in drugih pojavov v Zasavju za obdobje od januarja do junija 2007.

Operativci v regijskem centru za obveščanje Trbovlje so v šestih mesecih letošnjega leta opravili 13.348 telefonskih razgovorov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE