Facebook
Twitter
YouTube

NAPOVED DOGODKOV (21. 8. 2007)

Jeseni 2007 bodo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Zasavju potekale številne aktivnosti:

12. septembra 2007 je občina Hrastnik v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine Hrastnik priredila srečanje štabov Civilne zaščite in delavcev s področja zaščite in reševanja iz Zasavja.

Od 20. do 22. septembra 2007 bo v Gornji Radgoni potekal sejem "Sodobna obramba".

Od 14. do 16. septembra 2007 je v Zagorju potekala mednarodna vaja ekip vodnikov reševalnih psov "Einsatzübung Zasavje 2007". Organizator vaje je bilo Kinološko društvo Zagorje ob Savi.

22. septembra 2007 bo v Brežicah potekalo regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovali bosta 2 ekipi prve pomoči iz Zasavja in sicer ekipa občine Hrastnik in ekipa podjetja ETI iz Izlak.

29. septembra 2007 bo v Trbovljah potekal Tehnični zbor regijskih enot Civilne zaščite v katere je razporejenih 96 pripadnikov. Zbor organizira Izpostava URSZR Trbovlje.

OKTOBER 2007 - MESEC POŽARNE VARNOSTI:

6. oktobra 2007 bo v Športnem parku v Hrastniku potekalo regijsko gasilsko tekmovanje.

12.10.2007 bo ob 16.00 uri izvedena vaja SMREKOVINA 2007. Vaja se bo izvedla kot kombinirana, združena, praktična, enodnevna, operativno – taktična z namenom, da se preveri organiziranost, usposobljenost in opremljenost operativnih gasilskih enot GZ Prebold in GZ Trbovlje, za posredovanje ob večjem požaru, ter operativno – taktično povezavo enot regijskega centra za obveščanje Trbovlje in Celje in skladnost vodenja, poveljevanja ter ukrepanja ob večjem požaru na objektih in v gozdu.

13. oktobra 2007 bodo vse tri zasavske občine v sodelovanju z Izpostavo URSZR Trbovlje, gasilskimi zvezami, policijo, Slovensko vojsko in društvi iz Zasavja organizirale predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Celotna predstavitev bo potekala v športnem parku na Logu v Hrastniku od 10. do 12. ure.

Od 18. do 20. oktobra 2007 bodo v Novi Gorici potekali Dnevi zaščite in reševanja, v okviru katerih bo izvedena vaja Trk 2007 in državno preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

14. novembra 2007 bo potekala štabna vaja "Vodna Ujma 2007", na kateri bodo sodelovali štabi Civilne zaščite vseh treh zasavskih občin in štab Civilne zaščite za Zasavje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE