Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA (15. 5. 2007)

Izpostava URSZR Trbovlje je izdelala predlog regijskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij za množično uničevanje v teroristične namene.

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, štev. 3/02, 17/02 in 17/06) vabimo vse zainteresirane, da se seznanijo s predlaganimi rešitvami v predlogu regijskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v Zasavju.

Načrt je na vpogled v času uradnih ur na sedežu Izpostave URSZR Trbovlje (Ulica 1. junija 19, Trbovlje) od 16. maja do 16. junija 2007, v tem času pa sprejemamo tudi pisne pripombe in predloge na predlog načrta.

URADNE URE:

Ponedeljek: Od 8:00-15:00

Torek: od 8:00 do 15:00

Sreda: Od 8:00 do 18:00

Petek: Od 8:00 do 13:00

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE