Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PODELITEV LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL (28. 3. 2007)

V sredo 28.3. 2007 je na Osnovni šoli Ivana Skvarče v Zagorju potekala regijska podelitev za najboljša likovna in literarna dela.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v skladu s programom aktivnosti, izobraževanja in usposabljanja za šolsko in predšolsko mladino v mesecu juniju 2006 razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo Naravne in druge nesreče – Poplava. Namen natečaja je otrokom približati pojave naravnih in drugih nesreč, ter jih seznaniti s službami, ki opravljajo reševalne akcije in s pomenom številke 112. Zahvaljujemo se vsem mentorjem, ki so otrokom te teme predstavili in jih usmerjali pri izdelavi likovnih in literarnih del, saj smo do konca januarja 2007 na Izpostavo URSZR Trbovlje prejeli 522 likovnih in literarnih izdelkov 10-ih osnovnih šol in njihovih podružnic, dveh enot vrtcev in Pediatričnega oddelka splošne bolnišnice Trbovlje. Na natečaju je sodelovalo 60 mentorjev.

Med vsemi prejetimi deli je regijska komisija za izbor najboljših del skrbno izbrala 20 najboljših, ki so sodelovala tudi na državnem natečaju. V regijski komisiji so sodelovali Bojan Čokl, Alenka Radoševič in Urška Koren Grošelj.

Državna komisija je 23.3. 2007 iz naše regije izbrala likovno delo Roka Sušnika in mentorice Dušanke Lokar iz izlaškega vrtca Kekec.

Državna podelitev je potekala 17. maja 2007 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Nagrajenci in mentorji so si ogledali lutkovno predstavo, sodelovali na delavnicah in si ogledali Izobraževalni center za zaščito in reševanje.

V letošnjem letu je Izpostava URSZR Trbovlje izbrala tudi najbolj aktivno šolo in vrtec, kriterij za izbor pa je bilo število prejetih del predšolskih in šolskih otrok. Najbolj aktivna šola – Osnovna šola Trbovlje je prejela kovček s kompletom za prvo pomoč, najbolj aktiven vrtec – Vrtec Zagorje, enota Kekec iz Izlak pa lutkovno predstavo Pikec ježek in gasilko Jež v izvedbi gledališča FRU FRU.

Po uradnem delu so se otrokom predstavili kinologi Kinološkega društva Zagorje in gasilci PGD Zagorje mesto.

Za zagotovitev prostora za regijsko podelitev se zahvaljujemo ravnateljici Osnovne šole Ivana Skvarče - Alenki Ašič, za popestritev programa pa učencem OŠ Ivana Skvarče, ravnateljici Glasbene šole Zagorje Metki Podpečan, mentorjem in učencem Glasbene šole Zagorje ob Savi, Kinološkemu društvu Zagorje ob Savi, ter Gasilskemu društvu Zagorje mesto.

NAGRAJENCI IN MENTORJI REGIJSKEGA NATEČAJA NA TEMO »POPLAVA« V ŠOLSKEM LETU 2006/2007:

1. Kategorija:

• LUKA JUREČIČ, likovno delo, Vrtec Kekec Izlake, mentorica: Stanislava Nahtigal

• LARA PROSENC, likovno delo, Vrtec Barbara, Trbovlje, mentorica: Marinka Žnidaršič

• ROK SUŠNIK, likovno delo, Vrtec Kekec Izlake, mentorica: Dušanka Lokar

• UROŠ OCEPEK, likovno delo, Vrtec Kekec Izlake, mentorica: Dušanka Lokar

• TOM SENČAR, likovno delo, Pediatrični oddelek bolnišnice Trbovlje, mentorica: Marija Vovk

2. Kategorija:

• SADMIR DELIČ, likovno delo, OŠ Trbovlje PŠ Alojz Hohkraut, mentorica: Špela Češnovar

• ALEKSANDER MASELJ, likovno delo, OŠ Ivan Kavčič, PŠ Mlinše, mentorica: Marija Ribič

• URBAN LESAR, likovno delo, OŠ Trbovlje, mentorici: Branka Rugelj, Jožica Teržan

• URŠKA NOVAK, likovno delo, OŠ Ivan Kavčič Izlake, mentorica: Jasna Dvornik

• ALEKSANDRA BABIČ, likovno delo, OŠ Trbovlje, mentorica: Alenka Koritnik

3. Kategorija:

• NASTJA LARISA RENKO, literarno delo, OŠ Tone Okrogar, Zagorje, mentorica: Joži Zupan

• ŠPELA POLC, literarno delo, OŠ Ivan Skvarča PŠ Čemšenik, mentorica: Stanislava Radunovič

• ŠPELA VOZELJ, likovno delo, Ivan Skvarča PŠ Čemšenik OŠ, mentorica: Vanja Matko

• KLAVDIJA VRHOVNIK, likovno delo, Pediatrični oddelek bolnišnice Trbovlje, mentorica: Marija Vovk

• VALERIJA ŠTRUC, literarno delo, OŠ Trbovlje, mentorica: Jožica Fajfar

4. Kategorija:

• LARA BRATEC, likovno delo, OŠ Ivan Kavčič, Izlake, mentorica: Ljudmila Artnak

• DANIJELA MUSIČ, likovno delo, OŠ Trbovlje, mentorica: Miroslava Kovačič

• NIKA ZAVRAŠEK, likovno delo, OŠ Narodnega heroja Rajka, Hrastnik, mentorica: Mira Marinko

• MAJA MIKUŽ, likovno delo, OŠ Narodnega heroja Rajka, Hrastnik, mentorica: Mira Marinko

• JERICA VELIKONJA, likovno delo, OŠ Narodnega heroja Rajka, Dol pri Hrastniku, mentorica: Mira Marinko.

NAGRAJENCEM IN MENTORJEM ISKRENO ČESTITAMO !

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Izbrana dela 2007 (PowerPoint datoteka)