Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRT POTRES (13. 2. 2015)

N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU NA OBMOČJU PODRAVSKE REGIJE (delni načrt)

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE