Facebook
Twitter
YouTube

POVZETKI OCENE OGROŽENOSTI JEDRSKA/RADIOLOŠKA (18. 12. 2014)

V skladu z 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov Zir (Ur. list RS, št. 24/12), OBJAVLJAMO povzetek "oceno ogroženost ob jedrski ali radiološki nesreči."

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE